Raporty dotyczące ochrony urządzeń

Możesz tworzyć raporty dotyczące ochrony zarządzanych urządzeń. Funkcjonalność jest dostępna na zakładce Raporty w sekcji Panel informacyjny. Możesz przeglądać te raporty. Możliwe jest także tworzenie plików w formacie Portable Document Format (PDF) i Comma-Separated Values (CSV), na przykład, aby wysłać raporty do menadżerów firmy lub aby przechowywać je w celach statystycznych.

Wszystkie raporty są tworzone w postaci tabeli z określonymi kolumnami.

W tej sekcji

Lista raportów dotyczących ochrony urządzeń

Praca z raportami

Przejdź do góry