Konfigurowanie profilu roboczego

W celu skonfigurowania ustawień profilu roboczego Android:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Profil roboczy Android.
 5. W sekcji Ustawienia profilu roboczego Android zaznacz pole Utwórz profil roboczy.
 6. Skonfiguruj ustawienia profilu roboczego:
  • Aby włączyć Kontrolę aplikacji w profilu roboczym Android i wyłączyć ją w profilu osobistym, zaznacz pole Włącz Kontrolę aplikacji tylko w profilu roboczym.

   W sekcji Kontrola aplikacji możesz tworzyć listy dozwolonych, blokowanych, zalecanych i wymaganych aplikacji, a także kategorie dozwolonych i blokowanych aplikacji.

  • Aby włączyć Ochronę WWW w profilu roboczym Android i wyłączyć ją w profilu osobistym, zaznacz pole Włącz Ochronę WWW tylko w profilu roboczym.

   Ochrona WWW obsługuje tylko przeglądarkę Google Chrome i Samsung Internet Browser.

   Ustawienia dostępu do strony internetowej można skonfigurować (utworzyć listę blokowanych kategorii stron internetowych lub listę dozwolonych stron internetowych) w sekcji Ochrona WWW.

  • Aby zablokować użytkownikowi możliwość kopiowania danych poprzez schowek z aplikacji profilu roboczego do aplikacji prywatnych, zaznacz pole Zabroń przesyłania danych z profilu roboczego do profilu osobistego.
  • Aby zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z trybu debugowania USB na urządzeniu mobilnym w profilu roboczym, zaznacz pole Zabroń aktywacji trybu debugowania USB.

   W trybie debugowania USB użytkownik może, na przykład, pobrać aplikację za pośrednictwem stacji roboczej.

  • Aby zabronić użytkownikowi instalowania aplikacji w profilu roboczym Android ze wszystkich źródeł za wyjątkiem Google Play, zaznacz pole Zabroń instalacji w profilu roboczym aplikacji z nieznanych źródeł.
  • Aby zabronić użytkownikowi usuwania aplikacji z profilu roboczego Android, zaznacz pole Zabroń usuwania aplikacji z profilu roboczego.
 7. Aby skonfigurować ustawienia profilu roboczego na urządzeniu mobilnym użytkownika, zablokuj możliwość wprowadzania zmian w ustawieniach.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Obszar urządzenia mobilnego użytkownika jest podzielony na profil roboczy i profil osobisty.

Przejdź do góry