Aktywowanie aplikacji

W Kaspersky Security Center licencja może obejmować różne grupy funkcji. Aby mieć pewność, że program Kaspersky Security for Mobile jest w pełni funkcjonalny, licencja dla Kaspersky Security Center, zakupiona przez organizację, musi oferować funkcję Zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Funkcja Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest przeznaczona do łączenia urządzeń mobilnych z Kaspersky Security Center i zarządzania nimi.

Więcej informacji na temat licencjonowania Kaspersky Security Center oraz funkcji dostępnych dzięki licencji można znaleźć w pomocy Kaspersky Security Center, w sekcji o nazwie „Licencjonowanie aplikacji”.

Jeśli programy Kaspersky Endpoint Security for Android i Kaspersky Safe Browser zostały aktywowane, informacje o licencji zostaną dostarczone na urządzenie mobilne wraz z profilem po zsynchronizowaniu urządzenia z Kaspersky Security Center.

Jeśli aktywacja aplikacji nie zostanie zakończona w przeciągu 30 dni od zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym, aplikacja zostanie automatycznie przełączona w tryb ograniczonej funkcjonalności. W tym trybie większość komponentów aplikacji nie działa. Po przełączeniu w ograniczony tryb funkcjonalności aplikacja przestanie wykonywać automatyczną synchronizację z Kaspersky Security Center. Dlatego też, jeśli z jakiegoś powodu aktywacja aplikacji nie zakończyła się w przeciągu 30 dni od zainstalowania aplikacji, użytkownik musi ręcznie zsynchronizować urządzenie z Kaspersky Security Center.

Jeśli Kaspersky Security Center nie jest zainstalowany w organizacji, możesz aktywować Kaspersky Enpoint Secutiy for Android przy użyciu narzędzia licutil. W tym przypadku, aktywacja Kaspersky Safe Browser nie jest wymagana.

W tej sekcji

Aktywowanie aplikacji w Kaspersky Security Center

Aktywowanie Kaspersky Endpoint Security for Android bez użycia Kaspersky Security Center

Przejdź do góry