Informacje o kontenerach KNOX

Kontener KNOX to bezpieczne środowisko na urządzeniu użytkownika, które posiada swój własny pulpit, panel uruchamiania, aplikacje i widgety. Kontener KNOX umożliwia odizolowanie danych i aplikacji firmowych od danych i aplikacji prywatnych. Kontener KNOX to komponent rozwiązania mobilnego Samsung KNOX.

Samsung KNOX to rozwiązanie mobilne do konfiguracji i ochrony urządzeń mobilnych Samsung działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Więcej informacji na temat Samsung KNOX można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Samsung.

Kontenery KNOX umożliwiają oddzielenie danych osobistych i firmowych na urządzeniu mobilnym. Na przykład, niemożliwe jest używanie osobistej skrzynki pocztowej do wysyłania pliku, który zlokalizowany jest w kontenerze KNOX. Zalecane jest zainstalowanie kontenera KNOX, jeśli osobiste urządzenia mobilne pracowników są używane do pracy z danymi firmowymi.

Aby używać kontenerów KNOX, należy aktywować Samsung KNOX. Po synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center, użytkownik urządzenia mobilnego zostanie poproszony o zainstalowanie kontenera KNOX. Przed instalacją kontenera KNOX użytkownik musi zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej od firmy Samsung.

Po zainstalowaniu kontenera KNOX, ikona KNOX KSM_knox_icon zostanie dodana do pulpitu urządzenia mobilnego. Aby pracować z danymi firmowymi, użytkownik potrzebuje uruchomić kontener KNOX. Pulpit kontenera KNOX został przedstawiony na rysunku poniżej.

KSM_knox_desktop

Pulpit kontenera KNOX

Przejdź do góry