Odblokowywanie urządzenia mobilnego

Urządzenie mobilne można odblokować przy pomocy następujących metod:

Na niektórych urządzeniach (na przykład, Huawei, Meizu i Xiaomi) należy ręcznie dodać Kaspersky Endpoint Security for Android do listy aplikacji uruchamianych w momencie uruchamiania systemu operacyjnego (BezpieczeństwoUprawnieniaAutouruchamianie). Jeśli aplikacja nie zostanie dodana do listy, będziesz mógł odblokować urządzenie tylko przy użyciu jednorazowego kodu odblokowującego. Nie możesz użyć poleceń do odblokowania urządzenia.

Więcej informacji na temat wysyłania poleceń z listy urządzeń mobilnych w Konsoli administracyjnej można znaleźć w pomocy Kaspersky Security Center, w sekcji „Zarządzenie urządzeniami mobilnymi”.

Jednorazowy kod odblokowujący jest sekretnym kodem aplikacji do odblokowania urządzenia mobilnego. Jednorazowy kod jest generowany przez aplikację i jest unikatowy dla każdego urządzenia mobilnego. Możesz zmienić długość jednorazowego kodu (4, 8 lub 16 cyfr) w ustawieniach profilu grupowego w sekcji Anti-Theft.

W celu odblokowania urządzenia mobilnego przy użyciu kodu jednorazowego:

  1. W drzewie konsoli wybierz Zarządzanie urządzeniami mobilnymiUrządzenia mobilne.
  2. Wybierz urządzenie mobilne, dla którego chcesz uzyskać jednorazowy kod odblokowujący.
  3. Otwórz okno właściwości urządzenia mobilnego poprzez dwukrotne kliknięcie.
  4. Wybierz AplikacjeKaspersky Endpoint Security for Android.
  5. Otwórz okno właściwości Kaspersky Endpoint Security poprzez dwukrotne kliknięcie.
  6. Wybierz sekcję Anti-Theft.
  7. Unikatowy kod dla wybranego urządzenia jest wyświetlany w polu Kod jednorazowy sekcji Kod jednorazowo odblokowujący urządzenie.
  8. Użyj dowolnej z dostępnych metod (takiej jak e-mail), aby przekazać kod jednorazowy użytkownikowi zablokowanego urządzenia.
  9. Użytkownik wprowadza jednorazowy kod na ekranie urządzenia, które jest zablokowane przez Kaspersky Endpoint Security for Android.

Urządzenie mobilne zostanie odblokowane. Po odblokowaniu urządzenia mobilnego działającego pod kontrolą systemu Android 4.1 – 6.Х, hasło odblokowujące ekran (kod PIN) zostaje zresetowane do wartości "1234". Po odblokowaniu urządzenia działającego pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, hasło odblokowujące ekran nie zostaje zmienione.

Przejdź do góry