Konfigurowanie profilu roboczego Android

Ta sekcja zawiera informacje odnośnie pracy z profilem roboczym Android.

Używanie profili roboczych Android jest dostępne na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 5.0 lub nowszego.

W tej sekcji

Informacje o profilu roboczym Android

Konfigurowanie profilu roboczego

Przejdź do góry