Konfigurowanie poczty

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące konfiguracji skrzynek pocztowych na urządzeniach mobilnych.

W tej sekcji

Konfigurowanie skrzynki pocztowej na urządzeniach iOS MDM

Konfigurowanie skrzynki pocztowej Exchange na urządzeniach iOS MDM

Konfigurowanie skrzynki pocztowej Exchange na urządzeniach Android (tylko Samsung)

Konfigurowanie skrzynki pocztowej TouchDown na urządzeniach Android

Przejdź do góry