Instalowanie poprzez Kaspersky Security Center

Kaspersky Endpoint Security jest instalowany na urządzeniach mobilnych użytkowników, których konta zostały dodane do Kaspersky Secutiy Center. Więcej informacji na temat kont użytkowników w Kaspersky Security Center można znaleźć w pomocy Kaspersky Security Center, w sekcji „Zarządzanie kontami użytkowników”.

Kaspersky Security for Mobile umożliwia instalację aplikacji za pośrednictwem Kaspersky Security Center przy użyciu następujących metod:

W celu zainstalowania Kaspersky Endpoint Security for Android za pośrednictwem Kaspersky Security Center:

 1. W drzewie konsoli wybierz Zarządzanie urządzeniami mobilnymiUrządzenia mobilne.
 2. W obszarze roboczym folderu Urządzenia mobilne kliknij przycisk Dodaj urządzenie mobilne.

  Zostanie uruchomiony Kreator podłączania nowego urządzenia mobilnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

 3. W oknie System operacyjny wybierz Android.
 4. W Metodzie instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android wybierz metodę instalacji aplikacji:
  • Przy użyciu Google Play.
  • Przy użyciu odnośnika z serwera sieci Web.
 5. W oknie Wybierz użytkowników wybierz jednego lub kilku użytkowników do zainstalowania Kaspersky Endpoint Security for Android na ich urządzeniach mobilnych.

  Jeśli na liście nie ma użytkownika, możesz dodać nowe konto użytkownika bez zamykania Kreatora podłączania nowego urządzenia mobilnego.

 6. W oknie Źródło certyfikatu wybierz źródło certyfikatu w celu ochrony transferu danych pomiędzy Kaspersky Endpoint Security for Android i Kaspersky Security Center:
  • Utwórz certyfikat przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego. W tym przypadku certyfikat zostanie utworzony automatycznie.
  • Określ plik certyfikatu. W tym przypadku Twój własny certyfikat musi zostać przygotowany z wyprzedzeniem, a następnie wybrany w oknie Kreatora. Ta opcja nie może zostać użyta, jeśli chcesz zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Android na kilku urządzeniach mobilnych. Dla każdego użytkownika należy utworzyć oddzielny certyfikat.
 7. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika wybierz kanał do przekazywania odnośnika do instalacji aplikacji:
  • Aby wysłać odnośnik przez e-mail, wybierz Wyślij odnośnik do Kaspersky Endpoint Security i skonfiguruj ustawienia w sekcji E-mail. Upewnij się, że adres e-mail jest określony w ustawieniach kont użytkowników.
  • Aby wysłać odnośnik za pomocą wiadomości SMS, wybierz Wyślij odnośnik do Kaspersky Endpoint Security i skonfiguruj ustawienia w sekcji Poprzez SMS. Upewnij się, że numer telefonu jest określony w ustawieniach kont użytkowników.
  • Aby zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Android za pomocą kodu QR, wybierz Pokaż odnośnik do pakietu instalacyjnego i zeskanuj kod QR przy użyciu aparatu urządzenia mobilnego.
  • Jeśli żadna z wymienionych metod nie jest odpowiednia, wybierz Pokaż odnośnik do pakietu instalacyjnegoKopiuj, aby skopiować do schowka odnośnik do instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android. Użyj dowolnej metody, aby dostarczyć odnośnik do instalacji aplikacji.
 8. Zakończ działanie Kreatora podłączania nowego urządzenia mobilnego.

Po zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzeniach mobilnych użytkowników, będziesz mógł skonfigurować ustawienia urządzeń i aplikacji, używając profili grupowych. Możliwe będzie także wysłanie poleceń na urządzenia mobilne w celu ochrony danych w przypadku, gdy urządzenie zostanie zagubione bądź skradzione.

Przejdź do góry