Konfigurowanie połączenia z siecią Wi-Fi

Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji automatycznego połączenia z firmową siecią Wi-Fi na urządzeniach Android i iOS MDM.

W tej sekcji

Łączenie urządzeń Android z siecią Wi-Fi

Łączenie urządzeń iOS MDM z siecią Wi-Fi

Przejdź do góry