Szyfrowanie danych

Aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, należy włączyć szyfrowanie wszystkich danych na urządzeniu (na przykład, danych uwierzytelniających konta, nośników wymiennych i aplikacji, a także wiadomości e-mail, wiadomości SMS, kontaktów, zdjęć i innych plików). Aby uzyskać dostęp do zaszyfrowanych danych, należy określić specjalny klucz – hasło odblokowujące urządzenie. Jeśli dane są zaszyfrowane, dostęp do nich można uzyskać tylko wtedy, gdy urządzenie jest odblokowane.

Szyfrowanie danych jest domyślnie włączone na urządzeniach iOS zablokowanych przy użyciu hasła (UstawieniaTouch ID / Face ID i hasłoWłącz hasło).

W celu zaszyfrowania wszystkich danych na urządzeniu Android:

  1. Włącz blokadę ekranu na urządzeniu Android (UstawieniaBezpieczeństwoBlokada ekranu).
  2. Ustaw hasło odblokowujące urządzenie, które jest zgodne z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa.

    Nie jest zalecane używanie wzoru jako kodu odblokowującego urządzenie. Na niektórych urządzeniach Android działających pod kontrolą systemu Android 6.0 lub nowszego, po zaszyfrowaniu danych i ponownym uruchomieniu urządzenia Android, do odblokowania urządzenia należy wprowadzić hasło numeryczne zamiast wzoru. Ten problem jest związany z działaniem usługi Ułatwień dostępu. W tym przypadku, aby odblokować ekran urządzenia, przekonwertuj wzór na hasło numeryczne. Więcej informacji na temat konwertowania wzoru na hasło numeryczne można znaleźć na stronie działu pomocy technicznej producenta urządzenia mobilnego.

  3. Włącz szyfrowanie wszystkich danych na urządzeniu (UstawieniaBezpieczeństwoZaszyfruj telefon).
Przejdź do góry