Ochrona urządzeń Android w internecie

Aby chronić dane osobowe użytkownika urządzenia mobilnego w internecie, włącz Ochronę WWW (patrz rysunek poniżej). Ochrona WWW blokuje szkodliwe strony internetowe rozpowszechniające szkodliwy kod oraz phishingowe strony internetowe, których celem jest kradzież Twoich poufnych danych, a także uzyskanie dostępu do kont finansowych. Ochrona WWW skanuje strony internetowe przed ich otwarciem, korzystając z usługi chmury Kaspersky Security Network. Ochrona WWW umożliwia skonfigurowanie dostępu użytkownika do stron internetowych w oparciu o predefiniowane listy dozwolonych i blokowanych stron internetowych.

ksm_kes_antifishing

Blokowanie szkodliwych stron internetowych

Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako usługa Ułatwień dostępu w celu zapewnienia poprawnego działania Ochrony WWW. Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli pytanie o ustawienie aplikacji jako usługę funkcji Dostępności poprzez Kreator wstępnej konfiguracji. Użytkownik może pominąć ten krok lub wyłączyć tę usługę w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie.

Ochrona WWW obsługuje tylko przeglądarkę Google Chrome i Samsung Internet Browser.

W celu włączenia Ochrony WWW w przeglądarce Google Chrome i Samsung Internet Browser:

  1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
  2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
  3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
  4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Ochrona WWW.
  5. Zaznacz pole Włącz Ochronę WWW.
  6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry