Uprawnienia

Dla wszystkich funkcji aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android żąda wymaganych uprawnień. Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetla pytanie o uprawnienia obowiązkowe podczas kończenia działania Kreatora instalacji, a także po zainstalowaniu, a przed korzystaniem z każdej funkcji aplikacji. Jeśli nie zostaną nadane uprawnienia obowiązkowe, nie będzie można zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Android.

Na niektórych urządzeniach (na przykład, Huawei, Meizu i Xiaomi) należy ręcznie dodać Kaspersky Endpoint Security for Android do listy aplikacji uruchamianych w momencie uruchamiania systemu operacyjnego (BezpieczeństwoUprawnieniaAutouruchamianie). Jeśli aplikacja nie została dodana do listy, Kaspersky Endpoint Security for Android przestaje wykonywać wszystkie swoje funkcje po ponownym uruchomieniu urządzenia mobilnego.

Usunięto obsługę dla Filtra Połączeń/SMS lub SIM Watch (wysyłanie wiadomości zawierających nowy numer telefonu) w Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4 Update 4 (wersja 10.8.0.103). W tym przypadku Kaspersky Endpoint Security for Android nie pyta użytkownika o uprawnienia zarządzania wiadomościami SMS. Aby włączyć Filtr Połączeń/SMS i wszystkie funkcje SIM Watch, musisz użyć wcześniejszej wersji Kaspersky Endpoint Security for Android.

Uprawnienia wymagane przez Kaspersky Endpoint Security for Android

Uprawnienie

Funkcja aplikacji

Telefon (obowiązkowy)

 

Nawiązanie połączenia z Kaspersky Security Center (ID urządzenia)

Filtr Połączeń/SMS (tylko dla Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4 Update 3 (wersja 10.8.0.96) lub wcześniejszej wersji)

Pamięć (obowiązkowa)

Antywirus

Administrator urządzenia (obowiązkowe)

 

Anti-Theft – blokada urządzenia (tylko dla Android 4.2 – 6.X)

Anti-Theft – zrobienie zdjęcia złodziejowi

Anti-Theft – włączenie alarmu

Anti-Theft – pełny reset

SIM Watch – blokada urządzenia (tylko dla Android 4.2–6.X)

Ochrona hasłem

Ochrona przed odinstalowaniem aplikacji

Instalowanie certyfikatu bezpieczeństwa

Kontrola aplikacji

Zarządzanie KNOX (tylko dla urządzeń Samsung)

Konfigurowanie Wi-Fi

Konfigurowanie Exchange ActiveSync

Ograniczenie korzystania z aparatu, Bluetooth i Wi-Fi

Aparat

Anti-Theft – zrobienie zdjęcia złodziejowi

Lokalizacja

Anti-Theft – lokalizacja urządzenia

SMS (tylko dla Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4 Update 3 (wersja 10.8.0.96) lub wcześniejszej wersji)

SIM Watch – wysyłanie wiadomości zawierających nowy numer telefonu

Filtr Połączeń/SMS

Dostępność

 

Anti-Theft – blokada urządzenia (tylko dla systemu Android 7.0 lub nowszego)

Ochrona WWW (tylko dla systemu Android 5.0 lub nowszego)

Kontrola aplikacji

Ochrona przed odinstalowaniem aplikacji (tylko dla systemu Android 7.0 lub nowszego)

Przejdź do góry