Monitorowanie wymiany karty SIM na urządzeniach Android

Możesz użyć modułu SIM Watch do otrzymywania powiadomień z urządzeń Android, gdy karta SIM zostanie wymieniona na urządzeniu. SIM Watch umożliwia także blokowanie urządzenia Android.

Aby zablokować urządzenie po wymianie na nim karty SIM, program Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako administrator urządzenia. Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako usługa funkcji Dostępności. Jeśli Kreator wstępnej konfiguracji jest uruchomiony, Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli pytanie o nadanie aplikacji wszystkich wymaganych uprawnień. Użytkownik może pominąć te kroki lub wyłączyć te uprawnienia w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie. W takiej sytuacji niemożliwe jest zablokowanie urządzenia po wymianie karty SIM.

Domyślnie moduł SIM Watch jest wyłączony.

W celu skonfigurowania ustawień SIM Watch:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Anti-Theft.
 5. Jeśli chcesz, żeby po wymianie karty SIM aplikacja wysłała wiadomość z nowym numerem telefonu na określony numer telefonu:
  1. Zaznacz pole Włącz SIM Watch.
  2. W polu Wyślij SMS-a na numer telefonu określ numer telefonu odbiorcy wiadomości. Na przykład, możesz określić numer telefonu administratora lub indywidualny numer telefonu użytkownika.

   Usunięto obsługę wysyłania wiadomości zawierających nowy numer telefonu w Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4 Update 4 (wersja 10.8.0.103). Aby wiadomości były wysyłane po wymianie karty SIM, musisz użyć wcześniejszej wersji Kaspersky Endpoint Security for Android.

 6. Jeśli chcesz, żeby aplikacja zablokowała urządzenie, gdy karta SIM zostanie zmieniona:
  1. Zaznacz pole Zablokuj urządzenie po wymianie karty SIM.
  2. W polu Tekst po blokadzie wpisz treść wiadomości wyświetlanej na ekranie zablokowanego urządzenia.
 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry