Konfigurowanie ustawień synchronizacji

Aby zarządzać urządzeniami mobilnymi i otrzymywać raporty lub statystyki z urządzeń mobilnych użytkowników, musisz skonfigurować ustawienia synchronizacji. Synchronizacja urządzeń mobilnych z Kaspersky Security Center może odbywać się w następujące sposoby:

W celu skonfigurowania ustawień synchronizacji urządzenia mobilnego z Kaspersky Security Center:

  1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
  2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
  3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
  4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Synchronizacja.
  5. Na liście rozwijalnej Synchronizuj wybierz częstotliwość synchronizacji.
  6. Aby wyłączyć synchronizację urządzenia z Kaspersky Security Center podczas roamingu, zaznacz pole Nie synchronizuj podczas roamingu.

    Użytkownik urządzenia może ręcznie przeprowadzić synchronizację w ustawieniach aplikacji (ks4android_settings_buttonUstawieniaSynchronizacja Synchronizuj).

  7. Aby ukryć ustawienia synchronizacji (adres serwera, port i grupę administracyjną) przed użytkownikiem w ustawieniach aplikacji, odznacz pole Pokaż ustawienia synchronizacji na urządzeniu. Nie można zmodyfikować ukrytych ustawień.
  8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Możesz ręcznie zsynchronizować urządzenie mobilne, korzystając ze specjalnego polecenia. Więcej informacji na temat pracy z poleceniami dla urządzeń mobilnych można znaleźć w pomocy Kaspersky Security Center, w sekcji „Zarządzenie urządzeniami mobilnymi”.

Przejdź do góry