Tworzenie pakietu instalacyjnego

Pakiet instalacyjny Kaspersky Endpoint Security for Android to samorozpakowujące się archiwum sc_package.exe. Archiwum zawiera pliki wymagane do zainstalowania aplikacji mobilnej na urządzeniach:

W celu utworzenia pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security for Android:

  1. W drzewie konsoli wybierz folder DodatkoweZdalna instalacjaPakiety instalacyjne.
  2. W obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne kliknij przycisk Utwórz pakiet instalacyjny.

    Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia pakietu instalacyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

  3. W oknie Wybierz typ pakietu instalacyjnego kliknij przycisk Utwórz pakiet instalacyjny dla aplikacji Kaspersky Lab.
  4. W oknie Określanie nazwy pakietu instalacyjnego wprowadź nazwę pakietu instalacyjnego, która będzie wyświetlana w obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne.
  5. W oknie Wybierz pakiet instalacyjny aplikacji do zainstalowania wybierz samorozpakowujące się archiwum sc_package.exe znajdujące się w pakiecie dystrybucyjnym.

    Jeśli już rozpakowałeś archiwum, wybierz plik z opisem aplikacji - kmlisten.kpd. W polu wejściowym pojawi się nazwa i numer wersji aplikacji.

Po zakończeniu działania kreatora, w obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne pojawi się utworzony pakiet instalacyjny. Pakiety instalacyjne są przechowywane w folderze Pakiety, w folderze współdzielonym na Serwerze administracyjnym.

Przejdź do góry