Tworzenie reguły automatycznego przenoszenia urządzeń do grup administracyjnych

Możesz zdalnie zarządzać ustawieniami aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android i Kaspersky Safe Browser zainstalowanych na urządzeniach mobilnych użytkowników tylko wtedy, gdy urządzenia należą do wcześniej utworzonej grupy administracyjnej, dla której skonfigurowano profil grupowy.

Jeśli reguła automatycznego przydzielania urządzeń mobilnych wykrytych w sieci do grupy administracyjnej nie jest skonfigurowana, podczas pierwszej synchronizacji urządzenia z Serwerem administracyjnym urządzenie jest automatycznie wysyłane do Konsoli administracyjnej, do folderu DodatkowePrzeszukiwanie sieciDomenyKES10. Profil grupowy nie jest stosowany do tego urządzenia.

W celu utworzenia reguły automatycznego przydzielania urządzeń mobilnych do grupy administracyjnej:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Urządzenia nieprzypisane.
 2. Z menu kontekstowego folderu Urządzenia nieprzypisane wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno Właściwości: Urządzenia nieprzypisane.

 3. W sekcji Przenieś urządzenia kliknij Dodaj, aby uruchomić proces tworzenia reguł automatycznego przydzielania urządzeń do grup administracyjnych.

  Zostanie otwarte okno Nowa reguła.

 4. Wpisz nazwę reguły.
 5. Określ grupę administracyjną, do której urządzenia mobilne powinny zostać przydzielone po zainstalowaniu na nich aplikacji mobilnej Kaspersky Endpoint Security for Android lub Kaspersky Safe Browser. W tym celu kliknij Przeglądaj z prawej strony pola Grupa, do której zostaną przeniesione urządzenia, a następnie w otwartym oknie wybierz grupę.
 6. W sekcji Stosowanie reguły wybierz Uruchom raz dla każdego urządzenia.
 7. Zaznacz pole Przenieść tylko urządzenia, które nie są dodane do grup administracyjnych, aby podczas stosowania reguły, urządzenia mobilne, które zostały przydzielone do innych grup administracyjnych, nie były przydzielane do wybranej grupy.
 8. Zaznacz pole Włącz regułę, aby reguła była stosowana do nowo wykrytych urządzeń.
 9. Otwórz sekcję Aplikacje i wykonaj następujące czynności:
  1. Zaznacz pole Wersja systemu operacyjnego.
  2. Wybierz jeden lub kilka typów systemów operacyjnych urządzeń przydzielanych do określonej grupy: Android lub iOS.
 10. Kliknij OK.

Nowo utworzona reguła jest wyświetlana na liście reguł przydzielania urządzeń w sekcji Przenieś urządzenia okna właściwości folderu Urządzenia nieprzypisane.

Zgodnie z regułą Kaspersky Security Center przypisuje do wybranej grupy wszystkie urządzenia, które spełniają określone wymagania i znajdują się w folderze Urządzenia nieprzypisane. Urządzenia mobilne, które wcześniej zostały przydzielone do folderu Urządzenia nieprzypisane, mogą zostać ręcznie przydzielone do żądanej grupy administracyjnej folderu Zarządzane urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania grupami administracyjnymi i działań wykonywanych na nieprzypisanych urządzeniach można znaleźć w pomocy Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry