Konfigurowanie ustawień pakietu instalacyjnego

W celu skonfigurowania ustawień pakietu instalacyjnego:

 1. W drzewie konsoli wybierz folder DodatkoweZdalna instalacjaPakiety instalacyjne.
 2. W menu kontekstowym pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security for Android wybierz Właściwości.
 3. Na zakładce Ustawienia określ ustawienia połączenia z Serwerem administracyjnym dla urządzeń mobilnych oraz nazwę grupy administracyjnej, do której urządzenia mobilne zostaną dodane automatycznie po pierwszej synchronizacji z Serwerem administracyjnym. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
  • W sekcji Połączenie z Serwerem administracyjnym, w polu Adres serwera wprowadź nazwę Serwera administracyjnego dla urządzeń mobilnych w formacie, jaki został użyty do zainstalowania Obsługi urządzeń mobilnych podczas instalacji Serwera administracyjnego.

   W zależności od formatu nazwy Serwera administracyjnego dla komponentu Obsługa urządzeń mobilnych, określ nazwę DNS lub adres IP Serwera administracyjnego. W polu Numer portu SSL określ numer portu Serwera administracyjnego, który jest otwarty dla połączeń z urządzeniami mobilnymi. Domyślnie używany jest port 13292.

  • W sekcji Przenoszenie komputerów do grup, w polu Nazwa grupy wprowadź nazwę grupy, do której po pierwszej synchronizacji z Serwerem administracyjnym zostaną dodane urządzenia mobilne (domyślnie KES10).

   Określona grupa zostanie automatycznie utworzona w folderze DodatkowePrzeszukiwanie sieciDomeny.

  • W sekcji Działania podczas instalacji zaznacz pole Żądaj adresu e-mail, jeśli chcesz, żeby aplikacja żądała od użytkowników podania ich firmowych adresów e-mail, gdy aplikacja będzie uruchamiana po raz pierwszy.

   Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany do tworzenia nazwy urządzenia mobilnego podczas dodawania go do grupy administracyjnej.

 4. W celu zastosowania określonych ustawień kliknij Zastosuj.

Przejdź do góry