Ochrona danych na skradzionym lub zagubionym urządzeniu

Ta sekcja opisuje sposób konfiguracji ustawień ochrony przed nieautoryzowanym dostępem na urządzeniu w przypadku jego zagubienia lub kradzieży.

W tej sekcji

Szyfrowanie danych

Wysyłanie poleceń na urządzenie mobilne

Odblokowywanie urządzenia mobilnego

Monitorowanie wymiany karty SIM na urządzeniach Android

Przejdź do góry