Wysyłanie poleceń na urządzenie mobilne

Aby chronić dane na zagubionym lub skradzionym urządzeniu mobilnym, możesz wysłać specjalne polecenia (patrz tabela poniżej).

Polecenia do ochrony danych na zagubionym lub skradzionym urządzeniu

Metody łączenia z Kaspersky Security Center

Polecenie

Wynik wykonania polecenia

Kaspersky Endpoint Security for Android

 

Zablokuj

Urządzenie mobilne jest zablokowane.

Odblokuj

Po odblokowaniu urządzenia mobilnego działającego pod kontrolą systemu Android 4.1 – 6.Х, hasło odblokowujące ekran (kod PIN) zostaje zresetowane do wartości "1234". Po odblokowaniu urządzenia działającego pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, hasło odblokowujące ekran nie zostaje zmienione.

Zlokalizuj urządzenie

Urządzenie zostanie zlokalizowane i wyświetlone na Google Maps. Dostawca usługi mobilnej pobiera opłatę za wysłanie wiadomości SMS oraz za dostęp do internetu.

Zdjęcie (mugshot)

Urządzenie mobilne jest zablokowane. Przedni aparat urządzenia wykona zdjęcie. Dostawca usługi mobilnej pobiera opłatę za wysłanie wiadomości SMS oraz za dostęp do internetu.

Alarm

Urządzenie mobilne włączy alarm. Alarm będzie włączony przez 5 minut (lub przez 1 minutę, jeśli bateria urządzenia jest słaba).

Usuń dane firmowe

Usuwane są dane w kontenerze, firmowe konto e-mail, ustawienia połączenia z firmową siecią Wi-Fi i VPN, nazwa punktu dostępu (APN), profil roboczy Android, kontener KNOX oraz klucz KNOX License Manager.

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane zostają usunięte z urządzenia mobilnego i zostają przywrócone ustawienia fabryczne. Po wykonaniu tego polecenia, urządzenie nie będzie mogło odbierać i wykonywać poleceń.

Profil iOS MDM

Zablokuj

Urządzenie mobilne jest zablokowane.

Odblokuj

Blokowanie urządzenia mobilnego przy użyciu kodu PIN jest wyłączone. Wcześniej określony kod PIN został zresetowany.

Usuń dane firmowe

Wszystkie zainstalowane profile konfiguracyjne, profile informacyjne, profil iOS MDM oraz aplikacje, dla których zaznaczono pole Usuń wraz z profilem iOS MDM, zostaną usunięte z urządzenia.

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane zostają usunięte z urządzenia mobilnego i zostają przywrócone ustawienia fabryczne. Po wykonaniu tego polecenia, urządzenie nie będzie mogło odbierać i wykonywać poleceń.

Kaspersky Safe Browser

Zlokalizuj urządzenie

Urządzenie zostanie zlokalizowane i wyświetlone na Google Maps. Dostawca usługi mobilnej pobiera opłatę za wysłanie wiadomości SMS oraz za dostęp do internetu.

Skrzynka pocztowa Exchange

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane zostają usunięte z urządzenia mobilnego i zostają przywrócone ustawienia fabryczne. Po wykonaniu tego polecenia, urządzenie nie będzie mogło odbierać i wykonywać poleceń.

Do wykonywania poleceń Kaspersky Endpoint Security for Android wymagane są specjalne uprawnienia i pozwolenia. Jeśli Kreator wstępnej konfiguracji jest uruchomiony, Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli pytanie o nadanie aplikacji wszystkich wymaganych uprawnień i pozwoleń. Użytkownik może pominąć te kroki lub wyłączyć te uprawnienia w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie. W takiej sytuacji niemożliwe będzie wykonywanie poleceń.

Możesz wysyłać polecenia z listy urządzeń mobilnych w Konsoli administracyjnej. Użytkownik urządzenia mobilnego może także używać Self Service Portal do wysyłania poleceń. Szczegółowe informacje na temat pracy z Self Service Portal można znaleźć w pomocy Kaspersky Security Center, w sekcji „Self Service Portal”.

Więcej informacji na temat wysyłania poleceń z listy urządzeń mobilnych w Konsoli administracyjnej można znaleźć w pomocy Kaspersky Security Center, w sekcji „Zarządzenie urządzeniami mobilnymi”.

Przejdź do góry