Aktywowanie aplikacji w Kaspersky Security Center

W celu aktywacji aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android i Kaspersky Safe Browser:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Licencjonowanie.
 5. W sekcji Licencja otwórz listę rozwijalną Klucz i wybierz żądany klucz aktywacyjny z repozytorium kluczy Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center.

  Szczegóły dotyczące aplikacji, dla której licencja została zakupiona, są wyświetlane w polu poniżej.

 6. Zaznacz pole Aktywuj przy pomocy klucza z magazynu Kaspersky Security Center.

  Jeśli aplikacja została aktywowana bez użycia klucza przechowywanego w magazynie Kaspersky Security Center, Kaspersky Security for Mobile zastąpi ten klucz kluczem aktywacyjnym z listy Klucz.

 7. Aby aktywować aplikację na urządzeniu mobilnym użytkownika, zablokuj możliwość.wprowadzani zmian w ustawieniach.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry