Kontrola zgodności urządzeń Android z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa

Możesz kontrolować urządzenia Android pod kątem zgodności z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Firmowe wymagania bezpieczeństwa regulują sposób pracy użytkownika z urządzeniem. Na przykład, ochrona w czasie rzeczywistym musi być włączona na urządzeniu, antywirusowe bazy danych muszą być aktualne, a hasło do urządzenia musi być wystarczająco silne. Kontrola zgodności opiera się na liście reguł. Reguła zgodności obejmuje następujące komponenty:

Jeśli użytkownik nie wyeliminuje braku zgodności w ciągu określonego czasu, dostępne będą następujące działania:

W celu utworzenia reguły skanowania do sprawdzania urządzeń pod kątem zgodności z profilem grupowym:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W otwartym oknie Właściwości wybierz sekcję Kontrola zgodności.
 5. Aby otrzymywać powiadomienia o urządzeniach, które nie są zgodne z profilem, w sekcji Powiadomienia dotyczące niezgodności zaznacz pole Powiadom administratora.

  Jeśli urządzenie nie jest zgodne z profilem, podczas synchronizacji urządzenia z Serwerem administracyjnym program Kaspersky Endpoint Security for Android zapisuje w dzienniku zdarzeń wpis dla Wykryto naruszenie: <nazwa sprawdzonego kryterium>. Dziennik zdarzeń można przejrzeć na zakładce Zdarzenia, we właściwościach Serwera administracyjnego lub w lokalnych właściwościach aplikacji.

 6. Aby informować użytkownika urządzenia o braku zgodności jego urządzenia z profilem, w sekcji Powiadomienia dotyczące niezgodności zaznacz pole Powiadom użytkownika.

  Jeśli urządzenie nie jest zgodne z profilem, podczas synchronizacji urządzenia z Serwerem administracyjnym program Kaspersky Endpoint Security for Android powiadamia użytkownika o tym fakcie w sekcji Stan.

 7. W sekcji Reguły zgodności utwórz listę reguł sprawdzania urządzenia pod kątem zgodności z profilem. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
  1. Kliknij Dodaj.

   Zostanie uruchomiony Kreator reguły zgodności.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora reguły zgodności.

   Po zakończeniu działania Kreatora, nowa reguła zostanie wyświetlona w sekcji Reguły zgodności, na liście reguł zgodności.

 8. Aby tymczasowo wyłączyć utworzoną regułę zgodności, użyj przełącznika znajdującego się obok wybranej reguły.
 9. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Jeśli urządzenie użytkownika nie odpowiada regułom, ograniczenia, które określiłeś na liście reguł zgodności, zostaną zastosowane na urządzeniu.

Przejdź do góry