Ochrona Kaspersky Endpoint Security for Android przed odinstalowaniem

Aby urządzenie mobilne było chronione i zgodne z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa, możesz włączyć ochronę przed odinstalowaniem Kaspersky Endpoint Security for Android. W tej sytuacji użytkownik nie będzie mógł usunąć aplikacji z poziomu interfejsu Kaspersky Endpoint Security for Android. Podczas dezinstalacji aplikacji przy pomocy narzędzi systemu operacyjnego Android zostanie wyświetlone pytanie o wyłączenie uprawnień administratora dla Kaspersky Endpoint Security for Android. Po wyłączeniu uprawnień, urządzenie mobilne zostanie zablokowane.

Na pewnych urządzeniach Samsung działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, jeśli użytkownik spróbuje skonfigurować nieobsługiwane metody odblokowania urządzenia (na przykład, wzór), urządzenie może zostać zablokowane, gdy spełnione będą następujące warunki: włączona jest ochrona przed dezinstalacją Kaspersky Endpoint Security for Android oraz ustawione są wymagania wobec siły hasła odblokowującego ekran. Aby odblokować urządzenie, należy wysłać specjalne polecenie na urządzenie.

W celu włączenia ochrony przed odinstalowaniem Kaspersky Endpoint Security for Android:

  1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
  2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
  3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
  4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Dodatkowe.
  5. W sekcji Usuwanie Kaspersky Endpoint Security for Android odznacz pole Zezwól na usuwanie Kaspersky Endpoint Security for Android.

    Aby chronić aplikację przed usunięciem na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako usługa funkcji Dostępności. Jeśli Kreator wstępnej konfiguracji jest uruchomiony, Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli pytanie o nadanie aplikacji wszystkich wymaganych uprawnień. Użytkownik może pominąć te kroki lub wyłączyć te uprawnienia w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie. W takim przypadku aplikacja nie jest chroniona przed dezinstalacją.

  6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Jeśli zostanie podjęta próba usunięcia aplikacji, urządzenie mobilne zostanie zablokowane.

Przejdź do góry