Łączenie urządzeń Android z siecią Wi-Fi

W celu połączenia urządzenia mobilnego z siecią Wi-Fi:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Wi-Fi.
 5. W sekcji Sieci Wi-Fi kliknij Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Sieć Wi-Fi.

 6. W polu Identyfikator zestawu usług (SSID) wpisz nazwę sieci Wi-Fi, która zawiera punkt dostępu (SSID).
 7. W sekcji Ochrona sieci wybierz typ zabezpieczenia sieci Wi-Fi (otwarta lub bezpieczna sieć, chroniona przy pomocy protokołu WEP lub WPA/WPA2 PSK).
 8. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś bezpieczną sieć, w polu Hasło ustaw hasło dostępu do sieci.
 9. W polu Adres serwera proxy i port wprowadź adres IP lub nazwę DNS serwera proxy oraz numer portu (jeśli to konieczne).

  Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android w wersji 8.0 lub nowszego, nie można ponownie zdefiniować ustawień serwera proxy dla Wi-Fi przy użyciu profilu. Jednakże możesz ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy dla sieci Wi-Fi na urządzeniu mobilnym.

  Jeśli do łączenia się z siecią Wi-Fi używasz serwera proxy, możesz użyć profilu do skonfigurowania ustawień łączenia z siecią. Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 8.0 lub nowszego należy ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy. Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 8.0 lub nowszego nie możesz korzystać z profilu do zmiany ustawień połączenia z siecią Wi-Fi, za wyjątkiem hasła dostępu do sieci.

  Jeśli nie korzystasz z serwera proxy do łączenia się z siecią Wi-Fi, nie ma ograniczeń korzystania z profili do zarządzania połączeniem z siecią Wi-Fi.

 10. W polu Nie używaj serwera proxy dla adresów wygeneruj listę adresów internetowych, do których dostęp można uzyskać bez użycia serwera proxy.

  Na przykład, możesz wprowadzić adres example.com. W tym przypadku serwer proxy nie będzie używany dla adresów pictures.example.com, example.com/movies itd. Protokół (na przykład, http://) może zostać pominięty.

  Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 8.0 lub nowszego, wykluczenie serwera proxy dla adresów internetowych nie działa.

 11. Kliknij OK.

  Dodana sieć Wi-Fi będzie wyświetlana na liście Sieci Wi-Fi.

  Na liście sieci można modyfikować lub usuwać sieci Wi-Fi, korzystając z przycisków Edytuj i Usuń, znajdujących się w górnej części listy.

 12. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Po zastosowaniu profilu na urządzeniu mobilnym, użytkownik może nawiązać połączenie z dodaną siecią Wi-Fi, bez określania ustawień sieci.

Przejdź do góry