Konfigurowanie kontenerów KNOX na urządzeniach Android (tylko Samsung)

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące pracy kontenerów KNOX na urządzeniach Samsung działających pod kontrolą systemu Android.

Używanie kontenerów KNOX jest dostępne tylko na urządzeniach Samsung działających pod kontrolą systemu Android w wersji 6.0 lub nowszej.

W tej sekcji

Informacje o kontenerach KNOX

Aktywowanie Samsung KNOX

Konfigurowanie Zapory sieciowej w KNOX

Konfigurowanie skrzynki pocztowej Exchange w KNOX

Przejdź do góry