Konfigurowanie Zapory sieciowej w KNOX

Należy skonfigurować ustawienia Zapory sieciowej do monitorowania połączeń sieciowych w kontenerze KNOX.

W celu skonfigurowania Zapory sieciowej w kontenerze KNOX:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości: <Nazwa profilu> wybierz sekcję Zarządzaj Samsung KNOXKontenery KNOX.
 5. W oknie Zapora sieciowa kliknij Konfiguruj.

  Zostanie otwarte okno Zapora sieciowa.

 6. Wybierz tryb Zapory sieciowej:
  • Aby zezwolić na wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące, przesuń suwak na Zezwól na wszystko.
  • Aby blokować całą aktywność sieciową za wyjątkiem aplikacji na liście wykluczeń, przesuń suwak na Blokuj wszystkie, za wyjątkiem wykluczonych.
 7. Jeśli ustawiłeś tryb Zapory sieciowej na Blokuj wszystkie, za wyjątkiem wykluczonych, utwórz listę wykluczeń:
  1. Kliknij Dodaj.

   Zostanie otwarte okno Wykluczenie dla Zapory sieciowej.

  2. W polu Nazwa aplikacji wprowadź nazwę aplikacji mobilnej.
  3. W polu Nazwa pakietu wprowadź nazwę systemową pakietu aplikacji mobilnej (na przykład com.mobileapp.example).
  4. Kliknij OK.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry