Aktywowanie Samsung KNOX

Aby użyć kontenera KNOX na urządzeniu mobilnym użytkownika, należy aktywować Samsung KNOX. Aby aktywować Samsung KNOX, należy uzyskać klucz KNOX License Manager (zwany dalej również kluczem KLM key) od firmy Samsung. Klucz KNOX License Manager to unikatowy kod, który jest używany przez system licencjonowania Samsung KNOX. Klucz KLM można zakupić w KNOX Marketplace. Klucz KLM można także uzyskać u odsprzedawcy lub menedżera ds. obsługi klienta w Samsung. Szczegółowe informacje na temat klucza KLM można znaleźć na stronie pomocy technicznej Samsung KNOX.

Ustawienia kontenera KNOX nie mogą zostać zdefiniowane na urządzeniu mobilnym bez klucza KLM.

Używanie kontenerów KNOX jest możliwe tylko dla urządzeń Samsung działających pod kontrolą systemu Android w wersji 6.0 lub nowszej.

W celu aktywowania Samsung KNOX:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości: <Nazwa profilu> wybierz sekcję Zarządzaj Samsung KNOXKontenery KNOX.
 5. W polu Klucz KNOX License Manager wprowadź klucz KLM otrzymany od firmy Samsung.
 6. Ustaw atrybut Blokada na zablokowaną pozycję .
 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Samsung KNOX zostanie aktywowany po następnej synchronizacji z Kaspersky Security Center. Użytkownik zostanie zapytany o akceptację warunków Umowy licencyjnej firmy Samsung i zainstalowanie kontenera KNOX.

W celu dezaktywowania Samsung KNOX:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 3. Otwórz okno właściwości profilu poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości: <Nazwa profilu> wybierz sekcję Zarządzaj Samsung KNOXKontenery KNOX.
 5. W polu Klucz KNOX License Manager usuń klucz KLM otrzymany od firmy Samsung.
 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Samsung KNOX zostanie aktywowany po następnej synchronizacji z Kaspersky Security Center. Dostęp do kontenera KNOX zostanie zablokowany.

Przejdź do góry