Aktywowanie Kaspersky Endpoint Security for Android bez użycia Kaspersky Security Center

Aktywacja Kaspersky Endpoint Security for Android bez użycia Kaspersky Security Center jest zalecana tylko wtedy, gdy program Kaspersky Security Center nie jest zainstalowany w organizacji.

Aplikację można aktywować przy użyciu następujących metod:

Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, aktywacja aplikacji przebiega automatycznie.

Narzędzie licutil jest używane do dodania kodu aktywacyjnego do pakietu dystrybucyjnego aplikacji lub do odnośnika Google Play. Narzędzie licutil znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Security for Mobile.

Jeśli system zdalnego zarządzania Kaspersky Security Center został wdrożony w Twojej organizacji, możesz podłączyć urządzenia mobilne z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security for Android do Kaspersky Security Center i zdalnie zarządzać urządzeniami mobilnymi z poziomu Konsoli administracyjnej. Wymaga to aktywacji aplikacji przy użyciu klucza z magazynu Kaspersky Security Center. Jeśli aktywowałeś aplikację poprzez wysłanie pakietu dystrybucyjnego lub odsyłacza Google Play z dodanym kodem aktywacyjnym, zastąp aktywny klucz kluczem z magazynu Kaspersky Security Center. Po zastąpieniu klucza, możesz użyć dostępnego klucza na innym urządzeniu. Okres wykorzystania tego klucza jest ograniczony okresem odpowiadającej mu licencji.

W celu dodania kodu aktywacyjnego do odnośnika do pobrania aplikacji z Google Play przy użyciu narzędzia licutil:

W wierszu poleceń uruchom następujące polecenie: <ścieżka do pakietu dystrybucyjnego>/licutil.exe -c <kod aktywacyjny>.

Zostanie uruchomione narzędzie licutil. Odnośnik do pobrania aplikacji z Google Play z dodanym kodem aktywacyjnym pojawi się w wierszu poleceń.

Na przykład:

C:\Users\Admin\Distrib\KSM\licutil.exe –c A1234-B5678-C9012-D3456

Możesz wysłać odnośnik do pobrania aplikacji ze sklepu Google Play na urządzenie mobilne użytkownika, korzystając z dowolnej dostępnej metody (na przykład, przez e-mail lub jako wiadomość tekstową). W wiadomości należy wspomnieć, że użytkownik powinien pominąć w Kreatorze wstępnej konfiguracji krok dotyczący konfiguracji ustawień połączenia z Serwerem administracyjnym. Po pobraniu aplikacji ze sklepu Google Play i zainstalowaniu jej na urządzeniu mobilnym, aktywacja aplikacji odbędzie się automatycznie.

Kod aktywacyjny to informacja poufna. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do kodu aktywacyjnego lub potencjalnemu wyciekowi kodu aktywacyjnego, powinieneś sam zabezpieczyć wiadomość z odnośnikiem Google Play i dodanym kodem aktywacyjnym podczas jej wysyłania do użytkowników.

W celu zainstalowania aplikacji ze sklepu Google Play należy spełnić następujące warunki:

Więcej informacji na temat tworzenia konta Google, podłączania urządzenia do konta Google i korzystania z Google Play można znaleźć na stronie pomocy technicznej Google.

W celu dodania kodu aktywacyjnego do pakietu dystrybucyjnego aplikacji przy użyciu narzędzia licutil:

W wierszu poleceń uruchom następujące polecenie: <ścieżka do pakietu dystrybucyjnego>/licutil.exe –s <ścieżka do pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security for Android z pakietu dystrybucyjnego> -t <ścieżka do pakietu instalacyjnego z dodanym kluczem> -c <kod aktywacyjny>.

Zostanie uruchomione narzędzie licutil. Pakiet dystrybucyjny aplikacji z dodanym kodem aktywacyjnym jest tworzony w tym folderze.

Na przykład:

C:\Users\Admin\Distrib\KSM\licutil.exe –s C:\Users\Admin\Distrib\KSM\KES10.apk -t C:\Users\Admin\Distrib\KSM\KES10key.apk -c A1234-B5678-C9012-D3456

Pakiet dystrybucyjny można dostarczyć na urządzenie mobilne użytkownika przy użyciu dowolnej dostępnej metody (na przykład, kopiując pakiet dystrybucyjny na stację roboczą użytkownika w celu jego późniejszego wysłania na urządzenie mobilne). W wiadomości należy wspomnieć, że użytkownik powinien pominąć w Kreatorze wstępnej konfiguracji krok dotyczący konfiguracji ustawień połączenia z Serwerem administracyjnym. Po otrzymaniu pakietu dystrybucyjnego aplikacji i zainstalowaniu jej na urządzeniu mobilnym, aktywacja aplikacji odbędzie się automatycznie.

Kod aktywacyjny to informacja poufna. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do kodu aktywacyjnego lub potencjalnemu wyciekowi kodu aktywacyjnego, powinieneś sam zabezpieczyć pakiet instalacyjny z dodanym kodem aktywacyjnym podczas jego wysyłania do użytkowników.

Aby możliwe było zainstalowanie aplikacji z pakietu instalacyjnego, na urządzeniu mobilnym musi być dozwolona instalacja aplikacji otrzymanej w inny sposób niż z Google Play.

Przejdź do góry