Instalacja z poziomu Google Play

Kaspersky Endpoint Security for Android jest instalowany ręcznie przez użytkowników ze sklepu Google Play. Aplikacja może zostać zainstalowana zgodnie ze standardową procedurą instalacji na platformie Android. Użytkownicy używają swoich własnych kont Google do instalacji aplikacji.

Szczegóły na temat procedury instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android ze sklepu Google Play można znaleźć na stronie pomocy technicznej Google.

Po zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security for Android z poziomu Google Play, należy przygotować aplikację do użycia. Proces przygotowania aplikacji do użycia składa się z następujących kroków:

  1. Administrator wysyła ustawienia synchronizacji urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym (adres serwera i numer portu) za pomocą dowolnej dostępnej metody (na przykład przez wysłanie wiadomości e-mail).
  2. Użytkownik może skonfigurować ustawienia synchronizacji urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym podczas działania Kreatora wstępnej konfiguracji lub w ustawieniach Kaspersky Endpoint Security for Android.
  3. Administrator tworzy certyfikat ogólny dla użytkownika urządzenia mobilnego użytkownika.
  4. Użytkownik otrzymuje automatyczne powiadomienie z prośbą o zainstalowanie certyfikatu ogólnego. Jeśli instalacja zostanie potwierdzona, certyfikat ogólny zostanie instalowany na urządzeniu mobilnym.

Dostęp do internetu powinien być włączony na urządzeniu mobilnym w celu synchronizacji z Serwerem administracyjnym.

Dodatkowe informacje na temat konfiguracji ustawień synchronizacji urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym i otrzymania certyfikatu ogólnego można znaleźć w Pomocy Kaspersky Endpoint Security for Android.

Podczas następnej synchronizacji urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym, urządzenie mobilne użytkownika z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security for Android zostanie przeniesione do folderu DodatkowePrzeszukiwanie sieciDomeny w grupie administracyjnej, która została określona podczas instalacji aplikacji (domyślną grupą jest KES10). Możesz przenieść urządzenie mobilne do grupy administracyjnej, którą utworzyłeś w folderze Zarządzane urządzenia ręcznie lub przy użyciu reguł automatycznego przenoszenia.

Przejdź do góry