Instalacja z poziomu portalu Self Service Portal

Kaspersky Endpoint Security for Android jest instalowany ręcznie przez użytkownika z poziomu Self Service Portal. Po dodaniu swoich urządzeń mobilnych do portalu Self Service Portal, użytkownicy pobierają pakiet instalacyjny Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzenia. Pakiet zawiera pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security for Android, certyfikat ogólny i ustawienia połączenia Serwera administracyjnego. Użytkownicy używają swoich własnych kont portalu Self Service Portal do instalacji aplikacji.

Po zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzeniu mobilnym, aplikacja jest automatycznie przygotowana do pracy.

Szczegółowe informacje na temat dodawania urządzenia mobilnego do portalu Self Service Portal oraz procedury instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android znajdują się w pomocy Kaspersky Security Center, w sekcji „Self Service Portal”.

Przejdź do góry