Informacje o regułach dostępu do zasobów sieciowych

Reguła dostępu do zasobu sieciowego jest zestawem filtrów i działań, które program Kaspersky Endpoint Security wykonuje podczas odwiedzania przez użytkownika zasobów sieciowych opisanych w regule w przedziale czasu wskazanym w terminarzu reguły. Filtry umożliwiają dokładne określenie puli zasobów sieciowych, do których dostęp jest kontrolowany przez moduł Kontrola sieci.

Dostępne są następujące filtry:

Po zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security lista reguł modułu Kontrola sieci nie jest pusta. Znajdują się na niej dwie reguły:

Przejdź do góry