Informacje o regułach sieciowych

Reguły sieciowe są to akcje zezwalające lub blokujące wykonywane przez Zaporę sieciową po wykryciu próby połączenia sieciowego.

Zapora sieciowa chroni przed atakami sieciowymi różnych rodzajów na dwóch poziomach: poziomie sieci i poziomie programu. Ochrona na poziomie sieci jest realizowana poprzez stosowanie reguł dla pakietów sieciowych. Ochrona na poziomie programu jest realizowana poprzez stosowanie reguł, zgodnie z którymi zainstalowane aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do zasobów sieciowych.

W oparciu o dwa poziomy ochrony Zapory sieciowej możesz utworzyć:

Reguły pakietów sieciowych mają wyższy priorytet niż reguły sieciowe dla aplikacji. Jeżeli do tego samego typu aktywności sieciowej są zastosowane reguły pakietów sieciowych i reguły sieciowe dla aplikacji, będzie ona przetwarzana zgodnie z regułami pakietów sieciowych.

Dla każdej reguły dla pakietu sieciowego i reguły sieciowej dla aplikacji możesz określić priorytet jej wykonania.

Przejdź do góry