Informacje o Kaspersky Endpoint Security for Windows

Kaspersky Endpoint Security for Windows (zwany dalej Kaspersky Endpoint Security) zapewnia odpowiednią ochronę komputera przed różnymi typami zagrożeń, atakami sieciowymi i phishingowymi.

Każdy typ zagrożenia jest przetwarzany przez dedykowany moduł. Moduły mogą być włączane lub wyłączane niezależnie od siebie.

Modułami kontroli są następujące składniki aplikacji:

Działanie modułów kontroli opiera się na następujących regułach:

Modułami ochrony są następujące składniki aplikacji:

Poza ochroną w czasie rzeczywistym zapewnianą przez moduły aplikacji, zalecamy regularne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Pomaga to wykluczyć możliwość rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowania, które nie zostało wykryte przez składniki ochrony, na przykład, ze względu na niski poziom ochrony.

Aby ochrona komputera była aktualna, musisz zaktualizować bazy danych i moduły aplikacji. Domyślnie aplikacja jest aktualizowana automatycznie, ale w razie konieczności możesz zawsze uruchomić aktualizację baz danych i modułów aplikacji ręcznie.

W Kaspersky Endpoint Security dostępne są następujące zadania:

Zdalne zarządzanie poprzez Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center umożliwia zdalne uruchamianie i zatrzymywanie Kaspersky Endpoint Security na komputerze klienckim, zarządzanie zadaniami, konfigurowanie ustawień aplikacji oraz przeprowadzanie szyfrowania plików i szyfrowania całego dysku.

Funkcja szyfrowania danych pozwala na szyfrowanie plików i folderów przechowywanych na lokalnych dyskach komputera. Funkcja szyfrowania całego dysku umożliwia szyfrowanie dysków twardych i dysków wymiennych.

Funkcje usługowe aplikacji

Kaspersky Endpoint Security zawiera pewną liczbę funkcji usługowych. Służą one do utrzymywania aktualnego stanu aplikacji, rozszerzania jej funkcjonalności i pomocy użytkownikowi w pracy z aplikacją.

Jeśli podczas działania aplikacja zwróci błędy lub zawiesi się, może zostać automatycznie uruchomiona ponownie.

Jeśli aplikacja napotka powtarzające się błędy powodujące jej awarię, wykona ona następujące działania:

  1. Wyłączy funkcje kontroli i ochrony (funkcja szyfrowania pozostanie włączona).
  2. Powiadomi użytkownika o wyłączeniu funkcji.
  3. Podejmie próbę przywrócenia aplikacji do stanu funkcjonalności po zaktualizowaniu baz danych lub zastosowaniu uaktualnień modułów aplikacji.

Aplikacja pobierze informacje o powtarzających się awariach wywołujących błędy przy użyciu specjalnie utworzonych do tych celów algorytmów, utworzonych przez ekspertów z Kaspersky Lab. Ta informacja jest wymagana do odzyskania aplikacji.

W tej sekcji pomocy

Pakiet dystrybucyjny

Wymagania sprzętowe i programowe

Porównanie dostępnych funkcji aplikacji w zależności od typu systemu operacyjnego

Kompatybilność z innymi aplikacjami firmy Kaspersky Lab

Przejdź do góry