Włączanie i wyłączanie reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii

W celu włączenia lub wyłączenia reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz podsekcję Adaptacyjna kontrola anomalii.

  Ustawienia modułu Adaptacyjna kontrola anomalii są wyświetlane w prawej części okna.

 3. W tabeli, w prawej części okna wybierz regułę i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W kolumnie Stan kliknij prawym klawiszem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, z którego wybierz jeden z następujących elementów:
   • Włączona. Ten stan oznacza, że przy włączonym komponencie Adaptacyjna kontrola anomalii reguła ta jest wykorzystywana.
   • Wyłączona. Ten stan oznacza, że przy włączonym komponencie Adaptacyjna kontrola anomalii reguła ta nie jest wykorzystywana.
  • Kliknij przycisk Modyfikuj.

   W oknie Reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii:

   1. W sekcji Stan działania reguły wybierz jedną z następujących opcji:
    • Włączona. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, reguła jest używana podczas działania komponentu Adaptacyjna kontrola anomalii.
    • Wyłączona. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, reguła nie jest używana podczas działania komponentu Adaptacyjna kontrola anomalii.
   2. Kliknij OK w oknie Reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry