Importowanie wykluczeń dla reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii

W celu zaimportowania wykluczeń dla reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz podsekcję Adaptacyjna kontrola anomalii.

  Ustawienia modułu Adaptacyjna kontrola anomalii są wyświetlane w prawej części okna.

 3. Kliknij przycisk Importuj.

  Zostanie otwarte okno Proszę wybrać plik konfiguracyjny.

 4. W oknie Proszę wybrać plik konfiguracyjny wybierz plik XML, z którego chcesz zaimportować listę wykluczeń.
 5. Kliknij przycisk Otwórz.
 6. Potwierdź importowanie wykluczeń, klikając Tak.
 7. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry