Stosowanie aktualizacji dla reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii

Nowe reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii mogą zostać dodane do tabeli reguł, a istniejące reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii mogą zostać usunięte z tabeli reguł po zaktualizowaniu antywirusowych baz danych. Kaspersky Endpoint Security rozróżnia reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii, które mają zostać usunięte lub dodane do tabeli, jeśli aktualizacja dla tych reguł nie została zastosowana.

Dopóki aktualizacja nie zostanie zastosowana, Kaspersky Endpoint Security wyświetli reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii ustawione do usunięcia przez aktualizację w tabeli reguł i przypisze do nich stan Wyłączona. Nie jest możliwa zmiana ustawień tych reguł. Kaspersky Endpoint Security wyświetli reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii, które zostały dodane przez aktualizację po zastosowaniu aktualizacji.

W celu zastosowania aktualizacji dla reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
  2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz podsekcję Adaptacyjna kontrola anomalii.

    Ustawienia modułu Adaptacyjna kontrola anomalii są wyświetlane w prawej części okna.

  3. Kliknij przycisk Zatwierdź aktualizacje.

    Przycisk Zatwierdź aktualizacje jest dostępny, jeśli aktualizacja dla reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii jest dostępna.

  4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry