Eksportowanie wykluczeń dla reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii

W celu wyeksportowania wykluczeń dla wybranych reguł:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz podsekcję Adaptacyjna kontrola anomalii.

  Ustawienia modułu Adaptacyjna kontrola anomalii są wyświetlane w prawej części okna.

 3. W tabeli, w prawej części okna wybierz jedną lub kilka reguł, których wykluczenia chcesz wyeksportować.
 4. Kliknij przycisk Eksportuj.

  Zostanie otwarte okno Proszę wybrać plik konfiguracyjny.

 5. W oknie Proszę wybrać plik konfiguracyjny:
  1. Określ nazwę pliku XML, do którego chcesz wyeksportować wykluczenia.
  2. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać ten plik.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.
 6. W otwartym oknie dialogowym wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij Tak, jeśli chcesz wyeksportować wykluczenia tylko dla wybranych reguł.
  • Kliknij Nie, jeśli chcesz wyeksportować wykluczenia dla wszystkich reguł.
 7. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry