Usuwanie wykluczenia reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii

W celu usunięcia wykluczenia dla reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz podsekcję Adaptacyjna kontrola anomalii.

  Ustawienia modułu Adaptacyjna kontrola anomalii są wyświetlane w prawej części okna.

 3. W tabeli w prawej części okna wybierz regułę.
 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii.

 5. W tabeli Wykluczenia z reguły wybierz odpowiedni wiersz.
 6. Kliknij przycisk Usuń.
 7. Kliknij OK w oknie Reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii.
 8. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry