Informacje o regułach dostępu

Reguły dostępu obejmują grupy ustawień, które określają, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do urządzeń zainstalowanych na lub podłączonych do komputera. Nie możesz dodać urządzenia, które znajduje się poza klasyfikacją Kontroli urządzeń. Dostęp do takich urządzeń jest dozwolony dla wszystkich użytkowników.

Reguły dostępu do urządzenia

Grupa ustawień dla reguły dostępu różni się w zależności od typu urządzenia (patrz tabela poniżej).

Ustawienia reguły dostępu

Urządzenia

Dostęp (Zezwól DC_Access_Allow / Zablokuj DC_Access_Forbid / W zależności od magistrali DC_Access_to_Bus)

Terminarz dostępu do urządzenia

Przydzielanie użytkowników i/lub grup użytkowników

Uprawnienie do odczytu/zapisu

Dyski twarde

Dyski wymienne

Drukarki

Napędy dyskietek

Napędy CD/DVD

Modemy

Urządzenia taśmowe

Urządzenia wielofunkcyjne

Czytniki kart inteligentnych

Urządzenia Windows CE USB ActiveSync

Zewnętrzne karty sieciowe

Urządzenia przenośne (MTP)

Bluetooth

Aparaty fotograficzne i skanery

Domyślnie, reguły dostępu nadają wszystkim użytkownikom pełne prawa dostępu do urządzeń przez cały czas, jeżeli dozwolony jest dostęp do magistral połączeń odpowiednich typów urządzeń (stan DC_Access_to_Bus).

Reguły dostępu dla sieci Wi-Fi

Reguła dostępu do sieci Wi-Fi określa, czy użycie sieci Wi-Fi jest dozwolone (stan DC_Access_Allow) lub zabronione (stan DC_Access_Forbid). Możesz dodać zaufaną sieć Wi-Fi (stan DC_Access_Restriction) do reguły. Użycie zaufanej sieci Wi-Fi jest dozwolone bez ograniczeń. Domyślnie, reguła dostępu do sieci Wi-Fi zezwala na dostęp do dowolnej sieci Wi-Fi.

Reguła dostępu do magistrali połączeń

Reguły dostępu do magistrali połączeń określają, czy podłączenie urządzeń jest dozwolone (stan DC_Access_Allow) lub zabronione (stan DC_Access_Forbid). Reguły zezwalające na dostęp do magistral domyślnie są tworzone dla wszystkich magistral połączeń, które znajdują się w klasyfikacji modułu Kontrola urządzeń.

Przejdź do góry