Dodawanie informacji o licencji

Informacje o licencji można dodać, wprowadzając kod aktywacyjny na portalu My Kaspersky lub w aplikacji podłączonej do konta.

W celu dodania informacji o licencji:

  1. Przejdź do sekcji Licencje.
  2. W dolnej części strony, w sekcji Dodaj kod aktywacyjny wprowadź swój kod aktywacyjny.
  3. Kliknij przycisk Dodaj.

Zostanie otwarte okno wyświetlające wynik dodania kodu aktywacyjnego. Jeśli kod został dodany pomyślnie, w sekcji Licencje zostanie dodany panel odpowiadający zarejestrowanej licencji.

Dodatkowo, zostaje przeprowadzone sprawdzanie, czy zarejestrowana licencja może zostać wysłana na podłączone urządzenia. Jeśli sprawdzanie wykaże, że jest taka możliwość, możesz wybrać urządzenia i od razu wysłać licencję.

Aby dodać kod aktywacyjny, kod musi być ważny (licencja nie może utracić ważności) i nie może być zablokowany. Do swojego konta na portalu My Kaspersky można dodać nie więcej niż 100 kodów aktywacyjnych.

Zobacz również

Wysyłanie licencji na podłączone urządzenie

Rozpoczynanie korzystania z zakupionej licencji

Przejdź do góry