Pobieranie zakupionych aplikacji

Jeśli już zakupiłeś licencję i dodałeś informacje o licencji do konta, możesz pobrać aplikację z panelu licencji na portalu My Kaspersky.

W celu pobrania aplikacji z panelu licencji:

  1. Przejdź do sekcji Licencje.
  2. Na panelu żądanej licencji kliknij odnośnik Pobierz.

    Zostanie otwarte okno wyboru systemu operacyjnego urządzenia.

  3. Wybierz system operacyjny swojego urządzenia.
  4. Jeśli to konieczne, potwierdź chęć pobrania aplikacji.

Odnośnik do pobrania aplikacji możesz także wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wysyłanie odnośnika do pobrania aplikacji w wiadomości e-mail

Zobacz również

Dodawanie informacji o licencji

Podłączanie urządzenia do konta

Przejdź do góry