Informacje o ochronie urządzeń na portalu My Kaspersky

Na portalu My Kaspersky możesz zdalnie zarządzać ochroną urządzeń (w tym urządzeń członków rodziny). Takie urządzenia są nazywane na portalu My Kaspersky w następujący sposób: „zarządzane urządzenia”.

Na przykład, możesz:

Aby zdalnie zarządzać urządzeniem, musi być ono podłączone do internetu. Aplikacja Kaspersky musi być uruchomiona.

Ochroną urządzenia można zarządzać poprzez wysyłanie poleceń uruchamiających zadania ze strony internetowej na zarządzane urządzenie.

Jeśli polecenia są wysyłane na urządzenia będące offline, stan zadania zmieni się na Zaplanowane. Informacja o poleceniach i zaplanowanych zadaniach jest przechowywana przez 7 dni. Jeśli w tym czasie urządzenie nie nawiąże połączenia z internetem, polecenia zostaną anulowane.

Zobacz również

Podłączanie urządzenia do konta

Uruchamianie szybkiego skanowania

Uruchamianie pełnego skanowania

Aktualizowanie baz danych aplikacji

Co zrobić w przypadku, gdy urządzenie mobilne zostało zagubione lub skradzione?

Przejdź do góry