Informacje o adresach

We wpisach możesz zapisać adresy, nazwy, adresy e-mail oraz numery telefonów.

Możesz dodawać, modyfikować i usuwać adresy oraz kopiować je do schowka. Możesz organizować swoje wpisy, zaznaczając je i przenosząc je do folderu.

Przejdź do góry