Kopiowanie danych z adresu

 1. Odblokuj magazyn, wprowadzając hasło główne i dotykając Odblokuj.

  Jeśli Twoje urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 6.0 lub nowszego i obsługuje uwierzytelnianie odciskiem palca, które jest włączone w ustawieniach aplikacji, do odblokowania magazynu możesz użyć tej opcji zamiast wprowadzenia hasła głównego.

 2. W oknie głównym aplikacji dotknij lub przesuń ekran w prawo.

  Po lewej stronie pojawi się pasek szybkiego dostępu.

 3. Na pasku szybkiego dostępu dotknij Adresy.
 4. W oknie Adresy rozwiń wpis adresu, którego dane chcesz skopiować.
 5. Dotknij OTWÓRZ.

  Zostanie otwarte okno adresu.

 6. Dotknij obok pola, aby je skopiować.

Kaspersky Password Manager przechowuje skopiowane dane w schowku przez czas określony w ustawieniach Kaspersky Password Manager.

Przejdź do góry