Wyszukiwanie danych w magazynie

W Kaspersky Password Manager możesz szybko odszukać dane, których potrzebujesz, wyszukując następujące elementy:

Wyszukiwanie danych w oknie głównym aplikacji

Wyszukiwanie danych z poziomu menu rozszerzenia przeglądarki

Zobacz również

Dodawanie wpisów do magazynu

Synchronizowanie danych na urządzeniach

Przejdź do góry