Synchronizowanie danych na urządzeniach

Podczas dodawania danych do magazynu na jednym urządzeniu aplikacja automatycznie wysyła te dane do magazynu w chmurze, a następnie wysyła je z magazynu w chmurze na inne urządzenia, na których jest zainstalowany program Kaspersky Password Manager i które są połączone z My Kaspersky przy użyciu tego samego konta My Kaspersky. Aktualizowanie danych na wszystkich urządzeniach umożliwia przywrócenie danych w przypadku zmiany lub zgubienia urządzenia.

Synchronizacja magazynu danych na jednym urządzeniu z innymi urządzeniami

Zobacz również

Informacje o synchronizacji danych na urządzeniach

Nawiązywanie połączenia z My Kaspersky

Przejdź do góry