Rozszerzenie Kaspersky Password Manager

Rozszerzenie Kaspersky Password Manager umożliwia dostęp do kont na stronach internetowych i zarządzanie nimi z poziomu okna przeglądarki internetowej.

Menu rozszerzenia można otworzyć, klikając  na pasku przeglądarki internetowej.

Z poziomu menu rozszerzenia możesz:

Jeśli magazyn jest zablokowany, dane użytkownika są niedostępne. W tej sytuacji menu rozszerzenia będzie wyświetlać tylko pole do wprowadzenia hasła głównego oraz przycisk Odblokuj.

Przejdź do góry