Sprawdź bezpieczeństwo hasła

Dzięki aplikacji Kaspersky Password Manager możesz szybko sprawdzić siłę haseł oraz zobaczyć, czy takie same hasła są używane dla wielu kont.

Wyświetlanie/ukrywanie informacji o bezpieczeństwie hasła

Dla każdego konta przechowywanego dla strony internetowej lub aplikacji Kaspersky Password Manager sprawdza:

Możesz przejść na stronę internetową, która posiada konto ze zduplikowanym hasłem, klikając Zmień hasło.

Jeśli wpiszesz hasło w internetowym formularzu rejestracyjnym, rozszerzenie Kaspersky Password Manager wyświetli kartę z zaleceniami dotyczącymi tworzenia silnych haseł oraz informacjami o sile wpisywanego hasła.

Zobacz również

Generowanie silnego hasła

Przejdź do góry