Włączanie i wyłączanie autozapisywania i autouzupełniania

Kaspersky Password Manager może automatycznie zapisywać informacje podczas wypełniania formularza online. Dzięki temu aplikacja może wypełniać formularze online. Możesz włączyć autozapisywanie i autouzupełnianie dla kont, adresów i kart płatniczych.

Jeśli włączone jest autozapisywanie, za każdym razem, gdy wprowadzasz nowe hasło, adres lub szczegóły karty płatniczej na stronie internetowej, Kaspersky Password Manager wyświetla powiadomienie z pytaniem o zapisanie ich w magazynie.

Włączanie i wyłączanie autozapisywania i autouzupełniania

Przejdź do góry