Dodawanie obrazu

 1. Odblokuj magazyn, wprowadzając hasło główne i dotykając Odblokuj.

  Jeśli Twoje urządzenie obsługuje Touch ID / Face ID, które jest włączone w ustawieniach aplikacji, do odblokowania magazynu możesz użyć tej opcji zamiast wprowadzenia hasła głównego.

 2. W oknie głównym aplikacji dotknij lub przesuń ekran w prawo.

  Po lewej stronie pojawi się pasek szybkiego dostępu.

  Na iPadzie w orientacji poziomej, pasek szybkiego dostępu zawsze jest wyświetlany w lewej części ekranu.

 3. Na pasku szybkiego dostępu dotknij Dokumenty > .
 4. W otwartym oknie dotknij Obraz.

  Zostanie otwarte okno Albumy.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli chcesz dodać jeden obraz, wybierz go z albumów dostępnych na Twoim urządzeniu, dotknij Zapisz lub dotknij , aby wykonać nowe zdjęcie.

   Zostanie otwarte okno Obraz. Możesz wprowadzić nazwę dla wpisu, dodać komentarz lub dotknąć , aby obrócić obraz. Dotknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

  • Jeśli chcesz dodać kilka obrazów, wybierz je z albumów dostępnych na Twoim urządzeniu.

   Kaspersky Password Manager rozpocznie dodawanie wybranych obrazów do magazynu.

 6. Jeśli dodasz obrazy z albumów, ze względów bezpieczeństwa Kaspersky Password Manager poprosi o usunięcie oryginalnego obrazu z Twojego urządzenia. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dotknij Usuń, aby usunąć oryginalny obraz z urządzenia i zachować tylko jego kopię w magazynie.
  • Dotknij Nie usuwaj, aby pozostawić oryginalny obraz bez zmian.

Wpisy pojawią się w oknie Dokumenty. Jeśli chcesz wyświetlić szczegóły obrazu, dotknij Otwórz.

Przejdź do góry