Dodawanie konta strony internetowej

Dodawanie konta strony internetowej z poziomu okna Kaspersky Password Manager

Dodawanie konta strony internetowej z poziomu okna przeglądarki

Możesz zapisać wiele kont do logowania na tej samej stronie internetowej. Jeśli odwiedzasz stronę internetową, Kaspersky Password Manager wyświetli pytanie o wybór konta, którego chcesz użyć do logowania, z listy dostępnych kont. Jeśli zalogujesz się do witryny dodanej do Kaspersky Password Manager przy użyciu loginu, który nie został jeszcze dodany do Kaspersky Password Manager, aplikacja automatycznie rozpozna login jako nowy i wyświetli monit o dodanie innego konta dla strony internetowej. Jeśli zalogujesz się na stronie internetowej przy użyciu istniejącego loginu, ale z nowym hasłem, Kaspersky Password Manager wyświetli monit o zapisanie nowego hasła dla istniejącego konta.

Przejdź do góry